Home / Uncategorized / Khắc phục lỗi không mở được các file pdf, excel, và các ứng dụng khác

Khắc phục lỗi không mở được các file pdf, excel, và các ứng dụng khác

Rất nhiều trường hợp khi sử dụng máy tính đó là chúng ta không thể nào mở được các file thông dụng nhất như file tài liệu pdf, hay 1 file excel báo cáo tổng kết. Đó là do chúng ta chưa hiểu được cơ chế hoạt động của chức năng Open With.

Mỗi ứng dụng sẽ được thực hiện và đọc bởi một phần mềm khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta phải nắm được file đuôi gì sẽ được mở trên ứng dụng nào.

Video này rất quan trọng vì nó sẽ cung cấp cho bạn kiến thức đó:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *