Home / Tin Học Căn Bản / Đổi đuôi mp4 sang avi và ngược lại

Đổi đuôi mp4 sang avi và ngược lại

Hiện nay chúng ta vẫn sử dụng 2 loại đuôi phổ biến đối với các video là mp4 hoặc avi. Tuy nhiên có những phần mềm chỉ hỗ trợ video đuôi dạng mp4 hoặc có những phần mềm chỉ hỗ trợ video đuôi avi.

Vậy buộc chúng ta phải đổi đuôi giữa 2 đuôi này với nhau nếu muốn đưa nó vào trong phần mềm dựng video để sử dụng.

Hãy xem video sau để biết cách download và sử dụng phần mềm:

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *