Home / Khóa học: Tự Học Photoshop Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa học: Tự Học Photoshop Cho Người Mới Bắt Đầu

Bài 6/41: Cách thay đổi kích thước hình ảnh

Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi kích thước hình ảnh bằng công cụ Free Transform   Để xem trọn bộ 41 video bài giảng và tài liệu thực hành, bạn có thể tham khảo Khóa học “Photoshop cho người mới bắt đầu” tại website: thayvuxuancuong.com

Read More »

Bài 5/41: Khái niệm về Layer (Bài quan trọng)

Video này chúng ta sẽ đề cập tới 1 khái niệm cực quan trọng trong Photoshop đó là Layer   Để xem trọn bộ 41 video bài giảng và tài liệu thực hành, bạn có thể tham khảo Khóa học “Photoshop cho người mới bắt đầu” tại website: thayvuxuancuong.com

Read More »

Bài 4/41: Thao tác với vùng chọn trong Photoshop

Video này sẽ giúp các bạn làm quen với một số các thao tác liên quan tới vùng chọn trong Photoshop   Để xem trọn bộ 41 video bài giảng và tài liệu thực hành, bạn có thể tham khảo Khóa học “Photoshop cho người mới bắt đầu” tại website: …

Read More »

Bài 3/41: Các thao tác đầu tiên với Photoshop

Video này sẽ giúp chúng ta thực hành các thao tác đầu tiên với phần mềm Photoshop   Để xem trọn bộ 41 video bài giảng và tài liệu thực hành, bạn có thể tham khảo Khóa học “Photoshop cho người mới bắt đầu” tại website: thayvuxuancuong.com

Read More »

Bài 2/41: Tìm hiểu về thanh công cụ Tool Panel

Video này chúng ta sẽ đi tìm hiểu và làm chủ thanh công cụ Tool Panel   Để xem trọn bộ 41 video bài giảng và tài liệu thực hành, bạn có thể tham khảo Khóa học “Photoshop cho người mới bắt đầu” tại website: thayvuxuancuong.com

Read More »

Bài 1/41: Giới thiệu về giao diện phần mềm

Trong video đầu tiên này chúng ta sẽ làm quen với giao diện phần mềm Photoshop CC 2015 Để xem trọn bộ 41 video bài giảng và tài liệu thực hành, bạn có thể tham khảo Khóa học “Photoshop cho người mới bắt đầu” tại website: thayvuxuancuong.com

Read More »