Home / Khóa học: Tự Học Photoshop Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa học: Tự Học Photoshop Cho Người Mới Bắt Đầu

Bài 3/70: Tìm hiểu về thông số của hình ảnh

Photoshop là phần mềm thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh. Vì vậy để học tốt được Photoshop bạn phải nắm được các thông số của hình ảnh. Tuy nhiên các thông số này cũng không có gì phức tạp và tương đối dễ nhớ. Xem video là sẽ hiểu:

Read More »