Home / Effect cho từng chữ

Effect cho từng chữ

Download toàn bộ 200 Effect cho chữ trong Aegisub

Các bạn có thể download toàn bộ 200 effect dành cho Aegisub: TẠI ĐÂY LƯU Ý: Thầy Cường vẫn đang nhận dạy Online các phần mềm như: Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Camtasia, Filmora, Word, Excel, … Liên hệ Zalo thầy để đăng ký học: 0332681993 (học phí rẻ – học …

Read More »

Hiệu ứng 57 – Hiệu ứng 58 – Hiệu ứng 59

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 57 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 58 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 59 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »

Hiệu ứng 54 – Hiệu ứng 55 – Hiệu ứng 56

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 54 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 55 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 56 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »

Hiệu ứng 43 – Hiệu ứng 44 – Hiệu ứng 45

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 43 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 44 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 45 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »

Hiệu ứng 40 – Hiệu ứng 41 – Hiệu ứng 42

Video minh họa hiệu ứng:   Download hiệu ứng 40 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 41 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 42 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được …

Read More »

Hiệu ứng 34 – Hiệu ứng 35 – Hiệu ứng 36

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 34 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 35 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 36 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »

Hiệu ứng 31 – Hiệu ứng 32 – Hiệu ứng 33

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 31 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 32 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 33 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »

Hiệu ứng 27 – Hiệu ứng 29 – Hiệu ứng 30

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 27 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 29 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 30 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »

Hiệu ứng 24 – Hiệu ứng 25 – Hiệu ứng 26

Video minh họa hiệu ứng: Download hiệu ứng 24 (bên dưới): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 25 (ở giữa): TẠI ĐÂY Download hiệu ứng 26 (bên trên): TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub chỉ có tác dụng tạo sub và hiệu ứng cho sub. Còn để làm được các …

Read More »