Home / Effect cho cả câu

Effect cho cả câu

Download 20 Effect hiệu ứng Transitions cho cả câu

Với các bạn muốn sử dụng hiệu ứng đơn giản cho cả câu thay vì phải sub từng chữ thì các bạn có thể sử dụng bộ hiệu ứng sau đây. Cách sử dụng tương tự như với các Effect về chữ: DOWNLOAD: TẠI ĐÂY LƯU Ý QUAN TRỌNG Aegisub …

Read More »