Home / Khóa học: Cắt ghép, chỉnh sửa, biên tập video bằng Camtasia 2019

Khóa học: Cắt ghép, chỉnh sửa, biên tập video bằng Camtasia 2019

Bài 2 (Phần 2): Cách đưa media xuống thanh Timeline

Thiết lập chuẩn đầu ra cho video là thao tác rất quan trọng khi biên tập video với Camtasia. Nó giúp chúng ta tránh được lỗi viền đen 2 bên khi xuất video trong Camtasia 2019   Để xem trọn bộ các bài giảng về Camtasia 2019 cũng như nhận …

Read More »