Home / Khóa học: Biên tập video bằng phần mềm Adobe Premiere Pro

Khóa học: Biên tập video bằng phần mềm Adobe Premiere Pro

Bài 6: Đưa dữ liệu từ Project sang Panle Timeline

Việc đưa dữ liệu từ Panel Project sang Timeline sẽ giúp các bạn biên tập thành 1 video hoàn chỉnh Để download được phần mềm sử dụng trọn đời và xem trọn bộ video bài giảng bạn có thể tham khảo Khóa học Premiere của thầy Cường. Liên hệ thầy …

Read More »

Bài 5: Cách đưa dữ liệu vào trong Panel Project

Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể đưa dữ liệu vào trong Panel Project   Để download được phần mềm sử dụng trọn đời và xem trọn bộ video bài giảng bạn có thể tham khảo Khóa học Premiere của thầy Cường. Liên hệ …

Read More »

Bài 4: Cách tạo 1 sequence trong Premiere

Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo 1 sequence trong Adobe Premiere   Để xem trọn bộ video bài giảng về Premiere cũng như cách tải và cài đặt phần mềm sử dụng trọn đời. Bạn có thể tham khảo khóa học về Premiere tại website thayvuxuancuong.com …

Read More »

Bài 3: Thiết lập các thông số cơ bản

Video này sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập các thông số cơ bản trước khi bắt tay biên tập video mới phần mềm Premiere   Để download được phần mềm sử dụng trọn đời và xem trọn bộ video bài giảng bạn có thể tham khảo Khóa học Premiere …

Read More »

Bài 1: Cách tạo Project và những lưu ý liên quan

Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Project và những lưu ý liên quan trong phần mềm Premiere. Đây là thao tác các bạn cần nắm được khi sử dụng phần mềm Để download được phần mềm sử dụng trọn đời và xem trọn bộ video bài giảng …

Read More »