Home / Phần Mềm Hay / Cách tải và cài đặt phần mềm đổi đuôi Total Video Converter

Cách tải và cài đặt phần mềm đổi đuôi Total Video Converter

Hiện tại, khi làm video chúng ta sẽ gặp phải các video có các đuôi phổ biến như: MP4, AVI, MOV, WMV, MKV, MP3

Một số phần mềm làm video sẽ hỗ trợ không tốt với các loại đuôi khó như MOV, MKV.

Vì vậy chúng ta sẽ cần phải sử dụng tới các phần mềm đổi đuôi.

Trong bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt cũng như sử dụng phần mềm đổi đuôi để có thể chuyển qua lại các định dạng video với nhau.

Phần 1: Cách tải và cài đặt phần mềm Total Video Converter

Phần 2: Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Cách đổi đuôi từ MOV sang MP4: (Bấm vào đây để xem hướng dẫn)

Cách đổi đuôi từ MP4 sang MP3: (Bấm vào đây để xem hướng dẫn)

Cách đổi đuôi để xem trên Ô tô: (Bấm vào đây để xem hướng dẫn)

Cách đổi đuôi từ MP4 sang AVI: (Bấm vào đây để xem hướng dẫn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *