Home / Khóa học: Cách tạo video marketing, video quảng cáo bán hàng / Bài 6: Mở lại 1 Project đã lưu trước đó

Bài 6: Mở lại 1 Project đã lưu trước đó

Trong bài này chúng ta sẽ được học các mở lại các Project đã lưu trước đó để tiếp tục quá trình sản xuất video

 

Để xem trọn bộ bài giảng khóa học, nhận link download cài đặt phần mềm, nhận bộ Slide 1000$ bạn có thể đăng ký tham gia khóa học “Tạo video Marketing, Quảng Cáo, Bán Hàng” tại website: thayvuxuancuong.com

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *