Home / Khóa học: Cách tạo video marketing, video quảng cáo bán hàng / Bài 5: Cách lưu lại 1 Project đang làm dở

Bài 5: Cách lưu lại 1 Project đang làm dở

Project là khái niệm đã quen thuộc với các bạn thường xuyên tiếp xúc với các phần mềm làm video.

Với phần mềm làm video quảng cáo bán hàng cũng vậy, Project giúp chúng ta có thể làm video trong nhiều ngày và nhiều lần


Để xem trọn bộ bài giảng khóa học, nhận link download cài đặt phần mềm, nhận bộ Slide 1000$ bạn có thể đăng ký tham gia khóa học “Tạo video Marketing, Quảng Cáo, Bán Hàng” tại website: thayvuxuancuong.com

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *