Home / Khóa 14: Thành Thạo Microsoft PowerPoint Trong 7 Ngày / Bài 5/118: Tìm hiểu về các chế độ hiển thị

Bài 5/118: Tìm hiểu về các chế độ hiển thị

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các chế độ hiển thị trong Powerpoint. Tìm hiểu về các chế độ nó sẽ giúp chúng ta làm chủ được phần mềm.

 

Để xem trọn bộ 118 bài giảng về PowerPoint các bạn có thể tham khảo khóa học “Thành thạo Powerpoint trong 7 ngày” tại website: thayvuxuancuong.com

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *