Home / Khóa học: Cách tạo video marketing, video quảng cáo bán hàng / Bài 4: Minh họa 1 kịch bản làm video

Bài 4: Minh họa 1 kịch bản làm video

Để làm được video quảng cáo hay, bắt buộc chúng ta phải có trước kịch bản.

Việc tạo ra kịch bản là việc không khó mà tất cả chúng ta đều có thể làm được. Hãy xem video minh họa sau:


Để xem trọn bộ bài giảng khóa học, nhận link download cài đặt phần mềm, nhận bộ Slide 1000$ bạn có thể đăng ký tham gia khóa học “Tạo video Marketing, Quảng Cáo, Bán Hàng” tại website: thayvuxuancuong.com

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *