Home / Khóa học: Thành Thạo Microsoft Excel Trong 7 Ngày / Bài 4/125: Tạo Workbook mới trong Excel

Bài 4/125: Tạo Workbook mới trong Excel

Workbook là 1 file Excel để làm việc, chúng ta có rất nhiều cách để tạo Workbook.

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu các cách đó:

 

Để xem trọn bộ 125 bài giảng về Excel, bạn có thể tham khảo khóa học “Thành thạo Excel trong 7 ngày” tại website thayvuxuancuong.com

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *