Home / Uncategorized / Bài 3: Tìm hiểu về thanh Taskbar trên giao diện Windows 10

Bài 3: Tìm hiểu về thanh Taskbar trên giao diện Windows 10

Thanh Taskbar cũng là thanh tác vụ mà chúng ta có thể tận dụng để thực hiện các thao tác nhanh. Tận dụng tốt công dụng của thanh Taskbar chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian khi sử dụng máy tính


Để xem trọn bộ video về cách sử dụng Windows 10, bạn có thể đăng ký khóa học “Học sử dụng thành thạo Windows 10 trong 3 ngày” tại website: thayvuxuancuong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *