Home / Khóa học: Làm video sóng nhạc bằng After Effect / Bài 2: Tìm hiểu về giao diện làm việc của phần mềm After Effect

Bài 2: Tìm hiểu về giao diện làm việc của phần mềm After Effect

Trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về giao diện làm việc của phần mềm, đây là bài quan trọng mà các bạn cần nắm được.

Làm chủ được giao diện chúng ta sẽ tránh gặp phải các tình huống khi giao diện phần mềm thay đổi.

Để xem trọn bộ khóa học về After Effect và nhận link download cài đặt phần mềm, bạn có thể tham gia khóa học “Làm video sóng nhạc bằng After Effect” tại website: thayvuxuancuong.com

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *