Home / Khóa 13: Thành Thạo Microsoft Excel Trong 7 Ngày / Bài 2/125: Thiết lập môi trường tiếng Việt

Bài 2/125: Thiết lập môi trường tiếng Việt

Để đồng nhất về dữ liệu giữa tất cả mọi người, chúng ta cần cài đặt cho Excel trên tất cả các máy tính là giống nhau.

Hãy làm theo video sau để thiết lập định dạng trong Excel dành cho người Việt Nam.

 

Để xem trọn bộ 125 bài giảng về Excel, bạn có thể tham khảo khóa học “Thành thạo Excel trong 7 ngày” tại website thayvuxuancuong.com

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *