Home / Khóa học: Thành Thạo Microsoft Word Trong 7 Ngày / Bài 10/96: Tìm hiểu về vị trí con trỏ chuột

Bài 10/96: Tìm hiểu về vị trí con trỏ chuột

Con trỏ chuột là thành phần quan trọng khi tiến hành soạn thảo văn bản, nó xác định được vùng sẽ bị tác động khi ta thao tác với Word.

Hãy xem video sau để để tìm hiểu về nó:

 

Để xem trọn bộ 96 bài giảng về Microsoft Word. Các bạn có thể tham khảo khóa học “Thành thạo Microsoft Word trong 7 ngày” tại website: thayvuxuancuong.com

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *