Home / Khóa học: Sử dụng thành thạo Windows 10 trong 3 ngày / Bài 1: Tìm hiểu về giao diện khi khởi động Windows 10

Bài 1: Tìm hiểu về giao diện khi khởi động Windows 10

Trong bài đầu tiên này chúng ta sẽ tìm hiểu về giao diện khi mới khởi động Windows 10.

Đây chính là giao diện chúng ta sẽ tiếp xúc nhiều nhất khi làm việc với máy tính.


Để xem trọn bộ video về cách sử dụng Windows 10, bạn có thể đăng ký khóa học “Học sử dụng thành thạo Windows 10 trong 3 ngày” tại website: thayvuxuancuong.com

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *